ประวัติตำบลไพศาล

                                      ประวัติตำบลไพศาล

               ตำบลไพศาลเริ่มก่อตั้งเมื่อใดนั้นไม่มีหลักฐานปรากฏชัดเจน ทราบแต่เพียงว่าในสมัยก่อนนั้น การสัญจรไปมาค่อนข้างลำบากประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีรถใช้เป็นพาหนะ ทั้งนี้เพราะสภาพภูมิศาสตร์ของตำบลไพศาล ในสมัยก่อนนั้นมีสภาพเป็นที่ราบ  มีแหล่งน้ำธรรมชาติ 

              เช่น ห้วย หนอง คลอง  เป็นต้น  เป็นแหล่งต้มเกลือสินเธาว์โดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในท้องถิ่น  คุณสมบัติพิเศษ คือ ทำปลาร้าไม่มีสีดำ และมีความเค็มไม่ขม  ชาวบ้านสมัยก่อนนำเกลือรักษาแผล   ประชาชนในตำบลไพศาลนิยมประกอบอาชีพเกษตร   เช่น ทำนา เลี้ยงสัตว์ ปลูกพืชผักสวนครัว                               

              ตำบลไพศาล ได้ยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล จากสภาตำบลไพศาล     เมื่อวันที่   20   เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2540       

เบอร์โทร อบต : 043-030352     
E-mail : prisan@hotmail.com
ที่อยู่ : บ้านเก่าน้อย หมู่6 ตำบลไพศาล อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170
 

แผนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล

 

      

Online Google Map    Click


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น