ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์

rongtook1

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ อบต.ไพศาล

19551190_1524874857532662_1698674403_n

19512546_1524875074199307_1569375565_n 19575974_1524874920865989_1727351703_n