ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล

📢📢ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล📢📢📌ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด กองคลัง จำนวน 1 อัตรา (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*