ประชุมคณะทำงาน จัดทำแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) เพื่อกำกับและควบคุมการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

วันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลได้จัดประชุมคณะทำงาน จัดทำแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) เพื่อกำกับและควบคุมการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*