พิธีเปิดบ้านเอื้ออาทรฯ ตามโครงการบ้านเอื้ออาทร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิิติ์ พระบรมราชชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารสวนตำบลไพศาล ได้จัดพิธีเปิดบ้านเอื้ออาทรฯ ตามโครงการบ้านเอื้ออาทร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิิติ์ พระบรมราชชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ซึ่งพิธีเปิด ได้รับเกียรติจากท่านปติภณ โพธิ์ใต้ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มาเป็นประธานในการเปิดโครงการฯ และมีนายสุระสิทธิ์ สุระพินิจ นายก อบต.ไพศาล เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในครั้งนี้ โดยมีนางลำดวน จุตุชัย ท้องถิ่นอำเภอธวัชบุรี , นายบุญสรวง พุฒิพัฒน์พาณิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น , คณะผู้บริหาร อบต.ไพศาล , หัวหน้าส่วนราชการ , สมาชิกสภา อบต.ไพศาล , ผู้นำท้องที่ , เจ้าหน้าที่ และประชาชนบ้านเพ็ก ต.ไพศาล เข้าร่วมพิธีเปิดเปิดบ้านเอื้ออาทรฯ ในครั้งนี้

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*