พิธีเปิดโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2563

วันเสาร์ ที่ 31 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล ได้จัดโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ บริเวณห้วยดางเดียว หมู่ที่7 ตำบลไพศาล อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งพิธีเปิดโครงการฯ ได้รับเกียรติจากนายนพพร จันทรเสนา ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอธวัชบุรี เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ และมีนายสมศักดิ์ พลหาญ รองนายก อบต.ไพศาล เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการในครั้งนี้ 🙏

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*