ประกาศ หลักเกณฑ์และระเบียบการประกวดนางนพมาศ โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563

📢📢ประกาศ หลักเกณฑ์และระเบียบการประกวดนางนพมาศ โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายมานี้) 📌สนใจสมัครหรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองการศึกษาฯ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไพศาล ภายในวันและเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น. โทรศัพท์ 095-8640855 ผอ.กองการศึกษา**เปิดรับสมัครถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2563**

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*